Ogłoszenia:
 

15.09.2019  24 NIEDZIELA ZWYKŁA
- Dziś - Dzień Środków Społecznego Przekazu - modlimy się za pracowników
  mediów, by byli strażnikami prawdy i dobra.
- Dziś rozpoczyna się Tydzień Wychowania - dni modlitw za dzieci, młodzież,
  nauczycieli i wychowawców.
- W środę - 18 września - święto św. Stanisława Kostki. Dzieci i młodzież
  zapraszamy na mszę św. na godz. 17.00.
- Za tydzień w niedzielę 22 września na mszy św. o godz. 11.30 - poświęcenie
  tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci.
- Za tydzień w niedzielę po mszy św. sprawowanej o godz. 11.30 w kościele
  spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do
  pierwszej komunii św. w naszej parafii. 
- Za tydzień w niedzielę po mszy św. sprawowanej o godz. 17.00 - spotkanie
 pierwsze z młodzieżą klas VIII, która będzie się przygotowywać
 do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
 Młodzież uczęszczająca do szkół poza naszą parafią zgodnie z zaleceniem
 Wydziału Katechetycznego przystępuje do bierzmowania w parafii
 zamieszkania. Są tu względy praktyczne - spotkania będą blisko domu,
 a więc łatwiej będzie w nich uczestniczyć.
- Maturzyści ze szkół z terenu naszej parafii 28 września jadą na pielgrzymkę
  do Częstochowy. zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce rodziców dzieci.
  Zapisy na wyjazd u katechetów.
- Zachęcamy na wyjazd na pielgrzymkę z ks. Dawidem w terminie: 11-13
  października do Wilna. Będzie możliwość głosowania w podróży.
  Zapisy trwają w kancelarii parafii.
         Życzymy wszystkim dobrego tygodnia z Bożym Pokojem!
         Święty Stanisławie Kostko - módl się za nami!